Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

20:49
1000 948e
Reposted fromGodislove Godislove viaodulekkocurek odulekkocurek
20:48
6232 d270
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
Sponsored post
09:01

Soup.io will be discontinued :(

Dear soup.io fans and users,
 
today, we have to share very sad news. Soup.io will stop working in less than 10 days. :(
 
It's breaking our heart and we honestly tried whatever we could to keep the platform up and running. But the high costs and low revenue streams made it impossible to continue with it. We invested a lot of personal time and money to operate the platform, but when it's over, it's over.
 
We are really sorry. Soup.io is part of the internet history and online for one and a half decades.
 
Here are the hard facts:
- In 10 days the platform will stop working.
- Backup your data in this time
- We will not keep backups nor can we recover your data
 
July, 20th, 2020 is the due date.
 
Please, share your thoughts and feelings here.
 
Your Soup.io TEAM
Reposted bydotmariuszMagoryannerdanelmangoerainbowzombieskilledmyunicorntomashLogHiMakalesorSilentRulebiauekjamaicanbeatlevuneserenitephinangusiastysmoke11Climbingpragne-ataraksjisauerscharfArchimedesgreywolfmodalnaTheCrimsonIdoljormungundmarbearwaco6mieczuuFeindfeuerDagarhenvairashowmetherainbowszpaqusdivihindsightTabslawujcioBateyelynTabslaensommenitaeliblameyouHalobeatzalicexxx
20:34
Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.
— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"

June 30 2015

21:13
6711 4bfe 500
21:11
3390 523c 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaonatequila onatequila

June 25 2015

20:31
5738 ccc0
haha, taki kochany
18:45
18:39
1031 efd4
Reposted fromrol rol viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb

June 21 2015

20:44
1653 64de
19:57
1117 50ef

June 20 2015

12:57
1515 4909
Reposted frommisza misza viajuszka juszka
12:07
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viamuviell muviell
12:07
Chciałbym, żebyśmy byli motylami i żyli tylko trzy letnie dni. Trzy dni życia z Tobą dałoby mi więcej radości niż pięćdziesiąt lat bez Ciebie.
— John Keats
Reposted fromevanescence evanescence viabanshe banshe

June 18 2015

16:22
8018 fe1c
Reposted fromdreamadream dreamadream viabadblood badblood
16:16
7490 7d1d
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viaJosette Josette
16:13
4501 3735
15:55
9695 2715

June 14 2015

20:18
6848 ce3d 500
M.Hłasko "Listy"
20:11
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viajobi jobi

May 29 2015

20:54
6709 c85a
Reposted fromShini Shini viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...